Kundcase - Advitum

Kundcase

Oskarshamn Energi - Advitum Premiumavtal

Som för alla andra organisationer är IT-systemen en mycket viktig del av verksamheten men man har inte resurser eller kompetens kring att underhålla, utveckla och felsöka en modern och komplex IT-miljö. Med Advitum Premiumavtal får vi en erfaren och trygg partner inom IT.

Läs mer

HSB Skåne - Mobil arbetsplats

HSB arbetar under parollen ”där möjligheterna bor” och man har tidigt valt att arbetat på ett flexibelt sätt, med en Citrixmiljö som grund för medarbetarnas åtkomst till system och tjänster.

Läs mer

Oskarshamn Energi - Säker IT-miljö

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, värme, biogas samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen. Som leverantör av samhällskritiska funktioner är det av största vikt att alltid ha största möjliga IT-säkerhet för att undvika intrång och därigenom potentiella avbrott i leveransen.

Läs mer

NTM - Ny Citrix-plattform

I NTM-koncernen ingår idag ett brett spektrum av medier; lokala morgontidningar, gratistidningar, webbplatser, mobilkanaler och radiokanaler, sammanlagt kring 100 olika varumärken. Säker och stabil åtkomst till koncernens applikationer är högsta prioritet för företagsledningen.

Läs mer

Yaskawa - Citrix och CAD

Yaskawa Nordic AB tillverkar industrirobotar och finns på drygt 20 ställen i Europa. Förutom personalen på respektive kontor förekommer en hel del resor mellan kontoren och till kunder runt om i Europa. Eftersom Yaskawa designar och tillverkar tekniskt avancerade produkter är nyttjande av olika CAD-applikationer en oerhört viktig funktion för flertalet användare.

Läs mer

Vida - Netscaler-projekt

Vida AB är en av Sveriges största privata skogskoncerner med verksamhet över hela södra och mellersta Sverige. Likt många andra företag och organisationer har man senaste åren blivit tvungen att fokusera alltmer på IT-säkerhet. Som en följd av detta fanns ett behov av att ersätta flera äldre system där leverantörernas support har upphört eller strax upphör.

Läs mer

Bergs Timber - IT-support

Bergs Timber AB är en koncern inom skogsindustrin som producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. En väl fungerande IT-miljö har blivit allt viktigare i takt med att mer och mer blir digitaliserat. Detta ställer högre och högre krav på IT-avdelningen.

Läs mer

Kährs Group - Trådlöst nätverk i världsklass

AB Gustaf Kährs tillverkar trägolv och finns på drygt 20 ställen runt om i världen. Stabil åtkomst till de olika IT-systemen är extremt viktigt oavsett vart man befinner sig. För att säkerställa denna åtkomst finns ett behov av modernt och snabbt trådlöst nätverk.

Läs mer

Yaskawa - Mobil arbetsplats

Yaskawa Nordic AB tillverkar industrirobotar och finns på drygt 20 ställen i Europa. Förutom personalen på respektive kontor förekommer en hel del resor mellan kontoren och till kunder runt om i Europa. Inom Yaskawa finns en mängd applikationer som personalen behöver åtkomst till på ett säkert och effektivt sätt oberoende av vart man befinner sig.

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.