Bloggat - Advitum Account Manager - Advitum

Bloggat – Advitum Account Manager

Publicerad 6 april 2020 i Nyheter av Markus Persson

Vi på Advitum har under senare år migrerat många kunder till Microsoft 365 och en utmaning har i princip alltid varit när det tillkommer nya användare. Utmaningen är att det inte finns en färdig process för att lägga till användare i lokala Active Directory och sedan få kontot att ”flöda” hela vägen till Azure AD, licenstilldelning samt skapande av Mailbox mm.

Tyvärr blir ofta resultatet dubbelarbete och längre ledtider för användare som väntar på sina inloggningsuppgifter.

På marknaden finns ett antal verktyg som löser denna typ av problem, såsom exempelvis Microsoft Identity Manager eller ManageEngine ADManager Plus. Dessa verktyg är mycket kompetenta och har en stor mängd funktioner och därtill också en ansenlig kostnad per år, speciellt om man endast är ute efter enkel kontohantering.

Med detta som bakgrund har Advitum utvecklat produkten Advitum Account Manager som är en mycket lättanvänd lösning som erbjuder ett verktyg för att lägga till användare i lokalt Active Directory där man samtidigt anger grupptillhörighet, mailbox, Microsoft 365-licens med mera vilket innebär att processen automatiseras och risken för fel och onödiga väntetider minimeras.

Är din organisation i behov av en enkel lösning för att hantera nya konton, tveka inte att kontakta oss på info@advitum.se.

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.