Bloggat - Citrix SD-WAN + Office 365 = SANT - Advitum

Bloggat – Citrix SD-WAN + Office 365 = SANT

Publicerad 31 januari 2019 i Okategoriserad av Markus Lundberg

Markus Lundberg

Att ta steget till Office 365 / Microsoft 365 innebär för de flesta organisationer ett lyft i form av ökad produktivitet, möjligheter till mobilitet samt ofta också ökad säkerhet. Ett problem som dock inte sällan uppträder är att prestandan i många fall upplevs sämre än när man hade sin miljö on-premise vilket ofta kan leda till missnöje inom organisationen. Denna bloggpost visar ett exempel på hur man med hjälp av SD-WAN-funktionalitet kan åtgärda problemet.

Bakgrund

Traditionella företagsnätverk är designade för att ge åtkomst till en (eller flera) centrala datahallar vilket har medfört att lokalkontor oftast är kopplade så att all kommunikation sker till centrala datacentret och sedan eventuellt vidare därifrån om kommunikation mot exempelvis Internet är aktuell.

I dagens nya situation där flertalet system konsumeras direkt via Internet (SaaS, Software as a Service) blir inte denna design optimal för lokalkontoren med tanke på prestanda eftersom det ofta blir högre svarstider och störningar att kommunicera genom centrala datahallen jämflört med att gå direkt från lokalkontorets Internetförbindelse. Se bil nedan för exempel på design.

Om vi tar Office 365 / Microsoft 365 som exempel så är naturligtvis lösningen att låta användare på lokalkontor gå direkt ut på Internet vilket är en bra start, men med exempelvis Citrix SD-WAN kan man få en ännu bättre upplevelse för slutanvändaren.

Microsofts rekomendationer för Office 365 / Microsoft 365

Citrix samarbetar med Microsoft kring de riktlinjer som Microsoft har skapat kring optimala nätverkskonfigurationer för Office 365 (https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/office-365-network-connectivity-principles) och lägger man tid på att läsa igenom informationen kan man bland annat kosntatera följande

Identifiera Office 365 trafik

Microsoft rekomenderar att första steget är att identifiera Office 365 trafiken för att kunna särskilja hanteringen från övrig kommunikation mot Internet

Använd ”local Internet breakout”

För att minska latency och andra störningar är det viktigt att trafiken går ut på Internet direkt från lokalkontoret, se bil nedan

Vad erbjuder Citrix SD-WAN

Citrix erbjuder via Citrix SD-WAN en enkel och policybaserad lösning för att drastiskt minska den eventuellt upplevda segheten vid exempelvis arbete i Outlook, Teams eller Onedrive.

På följande länk kan du läsa och se mer om Citrix erbjudande https://www.citrix.com/blogs/2019/01/02/accelerate-the-microsoft-office-365-user-experience-at-branch-offices

 

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.