Bloggat - Nytt i CM 1806 - Advitum

Bloggat – Nytt i CM 1806

Publicerad 2 september 2018 i Okategoriserad av Markus Lundberg

Marcus Wahlstam, Advitum

Sedan mitten av Augusti finns SCCM 1806 tillgängligt som en ”in-console”-uppdatering för de som kör SCCM 1706, 1710 eller 1802.

Vill ni ha hjälp med uppgradering av er miljö, tveka inte att kontakta oss!

Ett urval av nyheter i 1806 följer nedan.

CMPivot

Tillhandahåller realtids-data av de enheter som är online. Det går sedan enkelt att filtrera och gruppera datat så man enkelt och snabbt kan få reda på det man behöver.

Läs mer: https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/servers/manage/cmpivot

Site Server High Availability

Har man en Standalone Primary Site Server (vilket de flesta har) kan man nu installera ytterligare en i passivt läge för att få bättre tillgänglighet. Detta kräver dock att SQL-servern ligger någon annanstans än på Primary Site Server, som annars är Best Practice. HA är egentligen enda anledningen till varför man inte ska placera SQL-servern på Primary Site Server.

Läs mer: https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/servers/deploy/configure/site-server-high-availability

Exkludera AD-containers

Det går nu att specificera AD-containers CM ska exkludera vid AD-synk.

LEDBAT på distributionspunkter

Körs DP på Windows Server 1709 eller senare kan man nu aktivera LEDBAT.

Läs mer: https://docs.microsoft.com/en-us/sccm/core/plan-design/hierarchy/fundamental-concepts-for-content-management#windows-ledbat

CMTrace installeras med CM-klienten

Numera installeras CMTrace med CM-klienten i %WinDir%\ccm\cmtrace.exe så det går att läsa loggar ordentligt även på en klient, utan att man behöver installera CMTrace under tex OS-deployment.

Stegvis distribution av program

Nu kan man distribuera program stegvis, tex kan man först distribuera programmet till en pilot-grupp och sedan automatiskt, baserat på hur lyckad pilot-distributionen var, distribuera det till samtliga användare.

Support för nya paketeringsformat

CM supporterar nu de nya paketeringsformaten .msix och .msixbundle

Läs mer om .msix: https://blogs.msdn.microsoft.com/sgern/2018/06/18/a-closer-look-at-msix/ och http://www.checkyourlogs.net/?p=52033

Avinstallera program när godkännande dras tillbaka

Om man nu avslår en förfrågan om ett program kommer det programmet avinstalleras från användarens dator.

Paketkonvertering (pre-release)

CM innehåller nu ”Package Conversion Manager” som kan konvertera den gamla typen av paket till mer den moderna typen av applikationer.

Förbättringar kring stegvis utrullning

Allmänna förbättringar har gjorts kring funktionen ”phased deployments”.

Förbättringar i Task Sequence-mallen för Windows 10-uppgraderingar

Fler föreslagna steg som rekommenderas att man fyller i med egna funktioner för sin miljö. Har ni redan en TS för uppgraderingar, se till att skapa en ny då existerande TS inte uppdateras med de nya stegen.

PXE utan WDS

Det går nu att använda en DP som ligger på en PC med klient-OS som PXE-responder. Den klarar även IPv6.

Anpassad flik i Software Center

Man kan nu välja att lägga till en anpassad flik i Software Center som visar en webbsida, med tex support-information.

Tredje-parts-uppdateringar

Denna nyhet kom redan i 1802 som pre-release, men det är med 1806 den blivit skarp.

Man kan nu prenumerera på anpassade kataloger med programuppdateringar från tredje part och välja att distribuera dessa genom Software Updates.

Inloggad användare i CM-console

Nu ser man i ”Devices”-vyn vilken användare som är inloggad på datorn.

Tillbaka till nyheter

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.