Harry Håkansson - Advitum

Harry Håkansson, Styrelseordförande

Jag har mångårig erfarenhet från IT och Mobilbranschen. Har jobbat med eget och andras företagande sedan 2003 och dessförinnan i olika chefsroller på Ericsson i Sverige och internationellt. Särskilt fokus på digitala affärer och innovativa digitala lösningar. Som styrelseordförande på Advitum kommer jag att fokusera på att utveckla styrelsearbetet, arbeta med strategier för framtiden och fortsatt genomförande av de expansionsplaner som vi arbetat fram gemensamt. Löpande bollplank till VD kommer också att vara en viktig del av mitt arbete.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.