Advitums värderingar - Advitum

Advitums värderingar

Ett företags grundläggande värderingar, eller företagskultur, definierar vad företaget och dess medarbetare står för. Det styr hur företaget och dess anställda tar beslut och agerar.

Inom Advitum arbetar vi målmedvetet med att alla våra medarbetare ska känna samma engagemang och gemenskap kring våra värderingar.

De ska helt enkelt var en naturlig del av vår vardag och hjälpa oss att hjälpa våra kunder på bästa sätt.

För dig som kund, partner, framtida medarbetare osv betyder det också att du vet vad du kan förvänta dig  av oss i alla lägen.

“Ett stort antal internationella undersökningar visar att den mest uppskattade egenskapen hos chefer, medarbetare och affärspartners är just att hålla löften”

Men vad betyder det för oss på Advitum? Självklart har vi ambitionen att både i stort och smått uppfattas som ärliga och att vi håller våra löften.När man börjar arbeta på Advitum är detta en av de mest grundläggande ledord som vi förmedlar. Man kan säga att det ligger i Advitums DNA.

Mer konkret innebär det också exempelvis att vi tackar nej till kunder och uppdrag som vi vet att vi inte kan hjälpa på ett bra sätt, på kort sikt innebär det att vi tackar nej till en affär, men på längre sikt gynnar det oss och våra kunder.

Vårt kanske största löfte, vår vision, att hela tiden arbeta mot att ha branschens mest nöjda kunder och medarbetare är den ledstjärna som överskuggar allt annat och driver oss framåt, varje dag, varje minut, varje sekund.

“Alla mår bra av positiv feedback”

Vad händer när någon säger till dig att du gjort något bra?
Om du fungerar som huvuddelen av jordens befolkning känner du dig glad, stolt och nöjd. Du känner tillfredsställelse, speciellt om du arbetat hårt och lagt ned din själ i uppdraget.

Vad händer om någon endast istället påpekar brister och felaktigheter och inte påtalar de bra delarna? Troligen börjar du försvara och argumentera ditt arbete och känner kanske nedstämdhet och mindre motivation att arbeta vidare.

Att ge beröm är inte alltid enkelt och självklart men börjar man ett medvetet arbete kring detta ökar chansen att man skapar en kultur där positiv feedback är en självklarhet.

Advitum uppmuntrar och arbetar för en kultur där man lyfter fram och berömmer positiva idéer, projekt och arbetsinsatser. Alla medarbetare uppmuntras att ge varandra beröm och positiv feedback så fort det är möjligt.

“Hårt arbete ger tillfredsställelse, för oss och våra kunder”

Vad menar vi då med detta, ska vi arbeta 60 timmar i veckan?

Nej, naturligtvis inte, det vi menar är att vi ska arbeta hårt och anstränga oss för att ge våra kunder det vi lovat och gärna också det där lilla extra. Det kan vara små enkla saker som att leverera en utlovad pryl i rätt tid, men det kan också vara att leverera enligt tidplan i ett 1000-timmars projekt.

För att få balans i arbetslivet är vår uppfattning att det behöver finnas perioder med lite lugnare tempo mellan de perioder där det är full fart.

“Vi har bara ett jordklot”

Vilket jordklot ska vi lämna över till våra barn och barnbarn, det är frågan som överskuggar allt annat och förhoppningsvis kommer de närmaste åren att innebära en förändring, ett annat mindset.

Trots att Advitum är ett relativt litet företag så är vår övertygelse att det är de många små besluten som i slutändan kommer att ge det resultat som krävs för ett hållbart samhälle, att var och en verkligen tar ansvar.

Advitum har arbetat fram en miljöpolicy, inte bara för att vi måste utan för att vi vill. Vi uppmuntrar våra medarbetare att alltid tänka på miljön.

Vår miljöpolicy kan sammanfattas med följande konkreta mål

 • All mat som införskaffas skall om möjligt vara miljömärkt och lokalproducerad
 • Allt kontorsmaterial och förbrukningsartiklar skall vara miljömärkta
 • Senast år 2020 skall 50% av de fordon som Advitum ansvarar för drivas av förnybar energi.

Vi har även genomfört investeringar i utrustning för videokonferens vilket kommer att vara förstahandsvalet vid alla typer av möten med partners, kunder och andra intressenter.

“Vem vill ha tråkigt 40 timmar i veckan”

Advitum ska vara roliga att arbeta med och det ska vara roligt att arbeta på Advitum. Vårt recept för att uppnå detta är ett totalt prestigelöst arbetsklimat, en platt organisation och många goda skratt runt fikabordet och på våra många olika Event.

Självklart vill vi också dela med oss av skratt, humor och glatt humör!

Vi på Advitum ser våra kunder och partners som goda vänner, vi har ofta väldigt långa samarbeten med våra kunder och utvecklar därigenom många olika relationer som fortgår under många många år.

Vår förhoppning är helt enkelt att kunna bidra till ett roligare arbete, både för oss på Advitum men också till vårt nätverk med kunder, partners och andra kontakter.

“Som företag har vi ett ansvar mot medarbetare, kunder, ägare, partners och samhället”

Vi skall dela med oss av vår kunskap! Per definition har vi inget existensberättigande om vi inte som tjänsteföretag tillför våra kunder affärsnytta i form av resurser och kunskap.

Men vi nöjer oss inte där!

Vi ser vår roll i ett större perspektiv och arbetar kontinuerligt med att dela med oss på olika sätt, exempelvis satsar vi på följande områden.

 • Sponsring av olika föreningar
 • Stipendier till studenter
 • Gåvor till olika hjälporganisationer
 • Aktivt miljöarbete (se separat miljöpolicy)
 • Vinstdelningsprogram för medarbetare
 • Aktivt arbete med arbetsmiljön

I flera fall involveras också medarbetarna i arbetet genom exempelvis vårt friskvårdprogram där en viss summa skänks till hjälporganisationer per motionerad timme.

Parallellt arbetar vi också med en plan för CSR (Corporate Social Responsibillity)

“Att visa omsorg är är att proaktivt hjälpa”

Från ordboken med synonymer kan man bland annat läsa följande om omsorg

 • Noggrannhet
 • Hänsynstagande
 • Omtanke
 • Tillsyn

Vår målsättning är att vi som arbetar på Advitum ska vara mästare på att identifiera när någon i vår omgivning behöver hjälp och antingen själva hjälpa till eller tillse att hjälp erhålls.

Detta gäller i alla olika situationer från att hjälpa en kollega att lösa ett problem till att förmedla en värdefull kontakt till en kund.

Vi ska helt enkelt vara uppmärksamma och verkligen ta oss tid att bry oss om en annan människas situation på riktigt, också när det inte är en miljonaffär som står på spel.

“Om man inte rör sig framåt, står man still eller backar”

Liksom att hålla löften ligger också utveckling i Advitums DNA.

IT branschen är fortfarande väldigt omogen och utvecklingen går oerhört snabbt framåt. Vi ser vår roll som en lots, vi ska hjälpa våra kunder till en effektiv och säker IT-infrastruktur genom att utveckla rätt delar i infrastrukturen vid rätt tid och på rätt sätt.

Vår målsättning med detta är att ge våra kunder maximal affärsnytta i relation till den insats i form av resurser och investeringar som genomförts.

Men det räcker ju inte att våra kunder utvecklas, eller hur?

I ett kunskapsintensivt företag som Advitum är medarbetarens olika kompetenser direkt avgörande. Vi arbetar med individuella utvecklingsplaner parallellt med olika utvecklingsplaner för olika grupper.

Vi arbetar naturligtvis både med de rent tekniska kompetensområdena såväl som de ofta minst lika viktiga mjuka delarna såsom affärsmannaskap, kundservice och projektarbete.

Vi vill helt enkelt hela tiden framåt, bli bättre, tillsammans med er!

“Om man har balans i livet presterar man bättre inom alla områden”

Hos Advitum har vi tidigt insett att medarbetare som mår bra utför ett bättre arbete och sprider mer glädje. Balans i livet betyder olika för olika människor och det måste varje individ själv upptäcka. Människans basala behov av mat, sömn, motion och gemenskap är dock lika för alla.

Filosofin på Advitum är frihet under ansvar, i dagens samhälle ställs stora krav på att vara tillgänglig jämt men vi på Advitum anser att det är extremt viktigt att kunna påverka när man vill utföra sitt arbete och samtidigt koppla bort det övrig tid.

Vårt arbetssätt innebär att varje medarbetare själv styr sin kalender vilket vi tror bidrar till balans i livet. Vidare har varje medarbetare genom vårt friskvårdprogram också möjlighet att planera in motion eller olika behandlingar på arbetstid.

Vår övertygelse är att om vi mår bra kommer vi att göra ett bättre arbete för våra kunder och partners, och förhoppningsvis sprida lite mer humor och glädje på samma gång.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.