Spetskompetens - Advitum

Spetskompetens

Spets, djup och bredd ger mätbara resultat

Att arbeta målinriktat och fokuserat kräver en stabil plattform att stå på. Enbart teoretisk kunskap räcker inte – hur avancerad den än är. Det handlar om att kombinera kunskap och erfarenhet med lyhördhet, engagemang och vilja att lösa problem som uppstår.

Advitums medarbetare har tillsammans både bredd och spets, djup och variation. Var och en bidrar med sin unika spetskompetens och tillsammans kan gruppen lösa det mesta inom it-infrastruktur, service och utbildning. Höger hand vet vad vänster gör, och utifrån kundens behov och situation kombinerar gruppen sin samlade styrka. Från tekniska flöden, digitala system, användarvänlighet och kundorienterad processtyrning, till pedagogiskt stöd, konkret handledning och dygnetruntservice för säkerhet och effektivitet.

Summan av delarna är större än helheten i sig

Oavsett vem kunden är, eller vilka behov han/hon har finns det utrymme för anpassning och flexibilitet. När summan av delarna är större än helheten i sig, blir resultatet tydligt. Och trots att it-infrastruktur är ett stort begrepp, är Advitum känt för sin förmåga att sätta fingret på problemet, tydliggöra situationen och därmed underlätta vardagen för kunden. Kanske är det medarbetarnas gedigna kundfokus och vilja att bidra till nytta och mervärde som gör att Advitum anlitas om och om igen?

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.