Hyra IT bemanning i Kalmar, Karlskrona, Växjö

Bemanning på plats

Bemanning med hög kompetens

De tillfällen då en medarbetare blir sjuk eller lämnar organisationen kan lätt orsaka problem. Våra konsulter har hög allmän IT-kompetens och är dessutom specialister inom flera områden. Den typen av kompetens kan vara svår att få tag på med kort varsel. Därför vill vi hjälpa våra kunder genom att finnas tillgängliga och strukturerat arbeta i kundens linjer.

Flexibelt och tryggt

Vi kan hjälpa till precis så mycket som ni behöver, under perioden kan vi dessutom skala upp eller ner bemanningen så att ni får precis den hjälp ni behöver. Tryggheten vi erbjuder är att Advitum länge arbetat på detta vis. Många av våra kunder har redan dragit nytta av att låta Advitums konsulter vara med och arbeta tätt ihop med IT-organisationen. Det kan gälla rent linjearbete eller med en mer samordnande roll. Kostnadsmässigt så blir det effektivt, vid längre åtaganden så arbetar vi fram en prismodell som fungerar bra för den uppkomna situationen.

Avlastning vid nyrekrytering

Ett vanligt åtagande för oss är att vi avlastar när en medarbetare slutar. Kompetensöverföring sker mellan oss och den som ska sluta. Om rekryteringen drar ut på tiden så finns vi där och täcker upp. När man sedan rekryterat en ny medarbetare så introducerar vi och hjälper till med kompetensöverföring. Fördelen med att låta oss täcka upp behovet är att inte behöva belasta nuvarande organisation under tiden som avslut och rekrytering sker.

Fördelen med oss som partner

Att låta oss på Advitum arbeta med er IT-organisation har många fördelar. Vi kan snabbt hantera licenser, vi är partner med många stora leverantörer och våra konsulter hjälper varandra för att nämna några fördelar. Att bemanna med en konsult från oss gör att hela Advitums personal finns bakom, så arbetar vi normalt och det är tryggt både för våra konsulter och för våra kunder. Krävs en viss kompetens under delar av uppdraget så bemannar vi det efter ert behov.

Vill du veta mer, kontakta

HUR ANDRA ORGANISATIONER GJORT

Saft Batteries AB - Man på plats

Saft Batteries har i över 100 år varit en pionjär inom utveckling av batterier och med hjälp av ny teknologi och en kundfokuserad organisation levererar man anpassade lösningar till världens alla hörn. Med ny teknologi följer även krav på en stabil och högtillgänglig IT-miljö och antalet IT-projekt som genomförs för att möta verksamhetens krav ökar kontinuerligt.

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.