Projektledning - Advitum

Projektledning

När du behöver effektivitet och struktur

Advitums projektledare har mångårig erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt inom en mängd olika områden. Fördelarna med en extern projektledare är många, bland annat ser man ofta verksamheten på en mer övergripande nivå och kan därmed ta mer rationella beslut kring prioriteringar och tidplaner.

Hur går det till?

När vi påbörjar samarbetet med er kring ett projekt är det oerhört viktigt att projektet är förankrat i verksamheten, utan en medvetenhet och vilja kan inget projekt i världen lyckas. Efter denna fas påbörjas projektarbetet och finns inte redan en projektmodell som ska användas kommer Advitums modell att rekommenderas. I början av projektet skapas också projektgruppen som tillsammans ska genomföra projektet. Våra projektledares arbetssätt bygger sedan på korta och effektiva avstämningsmöten som hålls frekvent (oftast 1 gång per vecka).

Vill du veta mer om hur vårt projektarbete fungerar är du välkommen att kontakta Markus Persson på 070-250 0817 eller markus.persson@advitum.se.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.