Support - Advitum

Support

Med vår support får du snabb och effektiv hjälp

I dagens och morgondagens komplexa IT-miljöer uppstår ofta problem som inte alltid är självklara att åtgärda. Här kommer vi på Advitum in i bilden med vår mångåriga erfarenhet av att se samband och snabbt identifiera källan till ett problem i en komplex miljö.

Vad kan vi göra för dig?

När du kontaktar oss påbörjar vi omedelbart processen med att avhjälpa ditt problem, vi gör en snabb analys om vart problemet ligger och tillsätter därefter relevant personal för att så snabbt som möjligt återställa IT-miljön till normal drift. Områden som vi bland annat kan hjälpa till inom är

  • Nätverk och kommmunikation
  • Windows server-miljö
  • Windows klient-miljö
  • E-post
  • Databaser
  • Servervirtualisering
  • Klientvirtualisering

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.