Utredning - Advitum

Utredning

Med relevant fakta tar du rätt beslut

Står du inför ett stort och avgörande strategiskt beslut? Får du inte ordning på en viktig funktion inom IT-infrastruktur?

Vi på Advitum har stor erfarenhet av att genomföra utredningar av olika slag. Tillsammans med dig sätter vi oss ned och genomför en enklare nulägesanalys och sätter en målbild för vad vår arbetsinsats ska medföra för dig.

Hur går det till?

Beroende på utredningens karaktär kartlägger vi så mycket fakta som möjligt och påbörjar därefter arbetet med att identifiera vilka faktorer som är viktiga för att nå vår överenskomna målbild. Målbilden kan vara att exempelvis att ta fram ett beslutsunderlag eller identifiera källan till ett problem, oavsett hur målbilden ser ut avslutas alltid utredningen med en skriftlig rapport samt muntlig genomgång tillsammans med dig.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.