Microsoft Azure Workshop

Advitums Azure Workshop är en heldagsworkshop vars syfte är att hjälpa dig som kund att definiera ett nuläge samt skapa en handlingsplan kring Microsoft Azure baserat på möjligheter och begränsningar i kundens organisation samt strategier och visioner kring nyttjande av molntjänster.

Efter utförd workshopdag kommer Advitum att sammanställa resultatet i en skriftlig rapport med nuläge samt beslutad handlingsplan.

Vill du veta mer, kontakta

MER INFORMATION

Publicerad 2020-02-26

Bloggat - viktigt om Azure MFA och legacy authentication - agera i god tid innan okt 2020!

På Microsoft Ignite i Köpenhamn 28 februari meddelade Microsoft att man planerar att avvec...

Läs mer
Publicerad 2020-01-29

Bloggat - Lifecycle management för Azure AD Connect

Azure AD Connect är en mjukvara som kopplar ihop Active Directory on-prem och Azure AD och...

Läs mer
Publicerad 2020-01-20

Azure MFA on-prem end of life

Från och med 1 juli 2019 så kan man inte längre genomföra nya implementationer med en loka...

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.