Microsoft 365 / Office 365 - Advitum

Microsoft 365 / Office 365

Microsoft 365 och Office 365 används ibland synonymt men faktum är att Office 365 är en delmängd av Microsoft 365. I Microsoft 365 ingår utöver allt i Office 365 även avancerade säkerhetsfunktioner samt funktioner för hantering av enheter. Vår erfarenhet är att det är oerhört viktigt att genomföra en resa till Microsoft 365 med en väl planerad plan där man i förväg beslutar vilka steg man ska genomföra.

Oavsett vart ni befinner er i just er resa är en Microsoft 365 Workshop tillsammans med Advitum en god investering.

Vill du veta mer, kontakta

Hur andra organisationer gjort

Bergs Timber - Integrerad säkerhetslösning med Microsoft 365

Bergs Timber AB är en koncern inom skogsindustrin som producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. Koncernen finns på många olika geografiska lokationer vilket ställer stora krav på möjligheter att kunna samarbete vilket har medfört att man nu valt att implementera Microsoft 365 som plattform för samarbete och IT-säkerhet.

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.