Projektledning - Advitum

Projektledning

Komplexiteten för IT-projekt har ökat kraftigt senaste tiden och påverkan vid förseningar eller andra problem vid förändringsprojekt har ökat i samma takt.

Vår samlade erfarenhet kring IT-projekt är att de problem som uppstår oftare beror på brist på styrning än rena tekniska problem. Vi erbjuder både erfarna projektledare som är vana att driva olika IT-projekt, men även tekniska projektledare.

Vill du veta mer, kontakta

hur andra organisationer gjort

Karlshamns kommun - Projektledning

Karlshamns kommun har beslutat att slå samman skolans och administrationens Active Directory för att minska administration och förenkla för kommunens och skolans IT-användare. I samband med det upplevdes ett behov av externt stöd i form av erfarenhet kring projektledning och kompetens i liknande projekt.

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.