Arbetsgång - Advitum

Arbetsgång

Från start till mål – Advitums unika arbetsprocess

Tillsammans sätter vi oss ner för att fastställa riktlinjerna för uppdraget. Med en öppen, ärlig och tydlig dialog lägger vi grunden för en gemensam målbild. Vi chansar inte på ord, förväntningar och outtalade behov, utan med transparens lägger vi alla korten på bordet. Då vet vi å ena sida vad du som kund önskar och vill. Du vet å andra sidan vad vi ska göra. Förväntan, roller och ansvar är glasklara. Med den förtroendefulla utgångspunkten börjar vi det operativa arbetet.

Genom en tydlig arbetsgång kan du följa processen. Inga oväntade överraskningar, inga otydligheter eller frågetecken. Vi vill skapa mervärde för våra kunder, och för att lyckas infria vårt löfte är kommunikation, tydlighet och kompetens tre viktiga nycklar till framgång. Kompetensen sitter dock i våra huvuden, men processen och kundrapporten får du i handen.

Processen från A-Ö

advitum-arbetsprocess

Vår rapportering

Den kanske viktigaste och mest uppskattade delen av vår unika arbetsgång är vår omfattande rapportering. Vi förser dig som kund med enkel och tydlig information i samband med att vi utför ett uppdrag tillsammans med er. Rapporten innehåller förutom information om utfört uppdrag även vad som är nästa steg i processen samt vem som har ansvaret för nästa steg, allt för att minimera risken för missförstånd och att punkter hamnar “mellan stolarna”.

Som kund kan du självklart välja frekvensen på rapporterna och du kan välja leverans, antingen via e-post eller via vår dokumentportal.

Vissa rapporter levereras dagen efter ett uppdrag medan andra sammanfattar arbete utfört under veckan och skickas veckan efter. Utöver arbetsrapporter levererar vi också rapporter kring status på pågående ärenden, timförbrukning osv.

 

 

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.